De levensverzekering

Levensverzekeringen zijn verzekeringen die een bepaald kapitaal waarborgen bij leven en/of overlijden. Het uit te keren kapitaal wordt berekend op basis van de maandelijks te storten premie (of omgekeerd kan de premie ook worden bepaald aan de hand van het gewenste eindkapitaal).

Sparen mét of zonder risico

Tak 21 en tak 23 levensverzekeringen zijn tevens spaar- of beleggingsoplossingen met dat verschil dat tak 23 beleggingsverzekeringen kans maken op een hoger rendement. Daartegenover staat wel dat tak 23 verzekeringen niet risicovrij zijn omdat zij achterliggend in fondsen beleggen. Een tak 21 spaarverzekering zal over het algemeen een lager rendement geven maar biedt een interestgarantie voor elke storting binnen een bepaalde periode.

Fiscaal aftrekbaar

In regel zijn levensverzekeringen fiscaal aftrekbaar als de verzekeringsnemer (de persoon die het contract afsluit en de premies betaalt) en de verzekerde (de persoon waarop de uitbetaling “bij leven” of “overlijden” betrekking heeft) één en dezelfde persoon is. De begunstigde (de persoon die het kapitaal zal ontvangen) moet zich tot de 2de graad beperken en de einddatum van de levensverzekering moet bij leven minimaal de 65ste verjaardag van de verzekerde zijn.