Waarop moet je letten bij leningen en kredieten?

De variabelen van een krediet

Bij een krediet of persoonlijke lening is het belangrijk de verschillende variabelen van het krediet grondig te bekijken:

  • het rentepercentage
  • de looptijd
  • de opbouw van de mensualiteit

Stem de looptijd van je lening ook altijd af op je budget en op het product. De sleutel is dat de looptijd van de lening de levensduur van het aangekochte goed niet mag overschrijden.

Hoe betrouwbaar zijn aanbiedingen

De Wet op het Consumptief Krediet (WcK) is zeer duidelijk als het gaat over reclame voor persoonlijke leningen. Toch zijn er nog heel wat partijen die er hun voeten aan vegen. Vertrouw daarom enkel gekende en erkende kredietinstellingen en let steeds op de extra toeslagen bovenop de berekende maandlast.

Bij promotionele acties houd je best ook de vervaldatum en bijkomende voorwaarden goed in het oog. Ook hier geldt dat een gewaarschuwd mens telt voor twee...


Geld lenen? Informeer je goed en volledig

DHS Finance geeft een overzicht van de meeste Belgische geldverstrekkers. Enkel de grootbanken verlenen hieraan niet hun medewerking. Wij willen je daarom wijzen op een aantal zaken die bij een grootbank anders georganiseerd kunnen zijn.

Vraag vooraf steeds of het opmaken van een offerte gratis is en let goed op welke rente er wordt aangerekend. Kijk ook altijd na of er extra kosten in rekening worden gebracht.

Wees eerlijk voor jezelf

Het is aan te raden om goed voor jezelf te bepalen tot welk bedrag je wilt en kunt lenen. Wees voor jezelf eerlijk dat je de maandelijkse verplichting kunt nakomen.

Leen nooit een bedrag waarvan je niet zeker weet dat je de maandlast kunt dragen. Een oplossing kan zijn om de looptijd te verlengen. Hierdoor zullen de maandlasten dalen maar daardoor zal je wel meer betalen in totaliteit.


Voorwaarden en verzekeringen

Persoonlijke leningen en kredieten zijn leningen die je ook kunt verzekeren tegen voortijdig overlijden of het wegvallen van inkomsten. Deze verzekeringen kunnen zijn opgenomen in het product of kunnen apart worden afgesloten.

Tip: je bent niet verplicht aanvullende verzekeringen af te nemen bij de kredietverstrekker.

Aftrekbaarheid van kredieten

Normaal gesproken wordt een persoonlijke lening niet gebruikt voor uitgaven aan je huis of woning. De rente van een persoonlijke lening zal je dan ook niet kunnen aftrekken van de belasting. Meestal wordt een persoonlijke lening gebruikt voor de aanschaf van bijvoorbeeld een nieuwe auto, keuken of badkamer.

Indien je de lening wel voor verbetering van de eigen woning inzet, is de rente wel aftrekbaar. Let dus op voor lage rentes die worden gepromoot doordat ze aftrekbaar zouden kunnen zijn van de belastingen.